3.
TÉMA 3 z 4

Předáno/bydlíme

Předání novostavby

Okamžikem, na který se všichni kupující těší, je samotné předání nového bytu či domu. Při přejímce na vás však čeká důležitý dokument, předávací protokol, který budete muset na místě vyplnit. Právě předávací protokol je závěrečným a definitivním krok při koupi nového bytu. Není radno předání bytu uspěchat, dopřejte si potřebný čas na zjištění jakýchkoliv případných nedostatků, které mohly i pod rukama zkušených firem vzniknout, neboť nikdo není neomylný. Buďte pozorní a pečliví.

Flatstore.cz - Realitní pomocník

Čemu při přejímce bytu věnovat pozornost

 • Vybavení – Odpovídá tomu, na čem jste se dohodli? Byly provedeny veškeré požadované klientské změny, odpovídá vybavení stanoveným standardům či sjednaným nadstandardům?
 • Poškození podlah, dveří či oken – praskliny, škrábance
 • Kvalita provedení dlažby, obkladů (spáry), výmalby a podlah (spoje s lištami)
 • Rovinatost zdí a podlah
 • Rozmístění a funkčnost elektrických zásuvek
 • Doléhání oken a dveří
 • Rozloha bytu - ve smlouvě by mělo být uvedeno, o kolik se finální výměra může lišit. Pokud je odchylka nad limitem stanoveným ve smlouvě, je možné uplatnit slevu podle ceníku za m2

Developer ručí za perfektní stav předávaného bytu a je povinen případné vady bezplatně odstranit. Možné vady si zdokumentujte a zjistěte si přesný termín, kdy bude zjednána jejich náprava.

Předání nového bytu opravdu nepodceňujte a neuspěchejte. Máte-li jakékoliv doplňující otázky, určitě nás kontaktujte na info@flatstore.cz, rádi vám se vším poradíme a pomůžeme.

Zobrazit méně 

Případné problémy s novostavbou - reklamace

Není vyloučeno, že se některé vady mohou vyskytnout až v průběhu užívání nového bytu. Novostavba je zboží, které je možno reklamovat minimálně v zákonné lhůtě dvou let. Za počátek záruční lhůty se považuje zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. Předávací protokol ani nastěhování nejsou směrodatné. Jak reklamacím předcházet, na co si dát pozor a jak je řešit? Čtěte dál!

Flatstore.cz - Realitní pomocníkV případě, že byt kupujete ve fázi rozestavěnosti, je samozřejmě ideální, pokud si kvalitu za pomoci odborníka zvládnete pohlídat již během výstavby. První chyby můžete odhalit již při technické prohlídce zhruba tři měsíce před předáním (předpřejímka), dále případné vady zaznamenáváte do předávacího protokolu při samotné přejímce bytu a po předání bytu máte minimálně dva roky na to, abyste odhalili potenciální skryté vady a ty řádně reklamovali.

Předně je třeba, aby byly v kupní smlouvě (KS) přesně pospány podmínky reklamace a celý reklamační proces, na koho se obrátit, jakým způsobem a také do kdy je developer povinen na výtku zareagovat, napravit vady a jaké sankce budou následovat při nedodržení stanovených termínů. Odpovědnost za kvalitu nového bytu nese vůči kupujícím developer, nikoliv třetí strany (např. stavební společnost).

Jakékoliv vady, které odhalíte až po přejímce bytu, je třeba bez zbytečného odkladu nahlásit a písemně oznámit developerské společnosti včetně dokumentace stavu podle postupu stanoveného v KS. Developer by měl zajistit včasnou opravu, případně nabídnout finanční vyrovnání.

Pokud máte další dotazy, neváhejte a napište nám je na info@flatstore.cz, rádi vám se vším pomůžeme a poradíme.

Zobrazit více 

Bydlíme – jaké další povinnosti máme?

Došli jste až na samý konec cesty, hurá! Držíte klíče od nového bytu v ruce, máte zabaleno v krabicích a těšíte se, že začnete nový život ve svém vysněném bytě. Ještě je tu však jedna důležitá věc, kterou byste měli vědět a nenechat ji bez povšimnutí. S koupí bytu totiž přichází mimo radosti ještě další povinnost. Co vás s vlastnictvím bytu čeká?


S přechodem vlastnictví jednotky na vás automaticky přechází také spoluvlastnické právo ke společným částem domu (popsány níže). Získáváte tak právo, ale současně také povinnost rozhodovat o společném majetku a budete se muset podílet na jeho správě a údržbě, ať již fakticky či finančně.

V momentě, kdy jsou v bytovém domě minimálně 3 vlastníci alespoň 5 bytových jednotek, musí podle zákona vzniknout společenství vlastníků jednotek (SVJ). SVJ je právnická osoba s vlastní právní způsobilostí, která je omezena pouze na jednání, která souvisí se zajišťováním správy domu a pozemku. Prvním krokem při zakládání SVJ je příprava stanov a jejich následné jednohlasné schválení na zakladatelské schůzi. Členem SVJ a jeho nejvyššího orgánu, shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek, se stáváte automaticky nabytím vlastnického práva k bytové jednotce. Naopak zánikem vlastnického práva zaniká také členství v SVJ. Shromáždění se musí dle občanského zákoníku konat alespoň jedenkrát za rok.

Jakmile se stanete vlastníkem nemovitosti, čeká vás povinnost každoročně platit daň z nemovitých věcí. Přiznání k dani z nemovitých věcí se podává pouze jednou za každou nemovitost (pokud na ní nedojde k podstatné změně) vždy do konce ledna. Další roky vám budou od finančního úřadu (FÚ) chodit pouze výzvy k placení. Výši daně vyměří FÚ na základě daňového přiznání. Daň z nemovitých věcí je splatná k poslednímu květnu příslušného roku.

Flatstore.cz - Realitní pomocník

Společné části bytového domu

Pokud není stanoveno jinak, podíl na společných částech bytového domu je stanoven poměrem velikosti podlahové plochy vašeho bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě.

 •  Pozemek
 •  Konstrukce stavby a fasády
 •  Chodby a schodiště
 •  Sklepy a garáže
 •  Lodžie, balkóny a terasy – tyto společné části jsou pochopitelně ve výlučném užívání jednoho vlastníka

Chcete se dozvědět více o svých právech a povinnostech po koupi bytu v novostavbě? Neváhejte se na nás obrátit na info@flatstore.cz, rádi vám se vším pomůžeme a celým procesem nákupu nového bytu, domu či pozemku provedeme.

Zobrazit více 

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Vážíme si vaší důvěry! 
Podmínky použití  a  Ochrana osobních údajů